Flickr E-mail
magnify
formats

Promotie Jelle Brands

Published on September 22, 2014 by

12 September 2014 verdedigde Jelle Brands met succes zijn proefschrift ‘Safety, surveillance and policing in the night-time economy: a visitor perspective’.

Hieronder een nederlandse samenvatting:

Een bruisend uitgaansleven is goed voor het gewenste stedelijke imago en de lokale economie. Maar het moet wel veilig. Ervaren bezoekers onveiligheid, dan zal dat de pret drukken en zullen zij wegblijven, zo is de gedachte. Dit staat dan ook in schril contrast met overwegend negatieve berichtgeving in de media over excessen in stedelijke uitgaansgebieden; coma zuipende jongeren en uitgaan gerelateerde overlast en geweld. Denk aan de veel besproken mishandelingen in Eindhoven en Oosterhout, begin 2013. Om de schaduwkanten van de nacht te bedwingen en tegelijkertijd het gevoel van veiligheid te vergroten worden camera´s geplaatst en meer politie ingezet in uitgaansgebieden. Maar wat is ‘je veilig voelen’ tijdens uitgaan eigenlijk? En kunnen veiligheidsmaatregelen dit gevoel beïnvloeden? Bezoekers van de centrale uitgaansgebieden van Utrecht en Rotterdam omschrijven een gevoel van veiligheid als ‘de onbewuste ervaring van een situatie die bekend en vertrouwd is’. Cameratoezicht en blauw op straat spelen mogelijk een rol in de totstandkoming van zo’n gevoel, maar bezoekers vinden het onwaarschijnlijk dat een toename van toezicht en handhaving dit gevoel zal ‘versterken’. De aanwezigheid van politie kan volgens hen zelfs onduidelijkheid scheppen over wat er aan de hand is, of staat te gebeuren, en daarmee angstgevoelens veroorzaken.  Met name wanneer politietoezicht nadrukkelijk aanwezig is en autoriteit en macht uitstraalt, zoals politie te paard of in busjes met een zware uitrusting. Zoals een bezoeker zegt, als er “echt zes politieauto’s zijn denk ik van oh nee, er is iets gebeurd!”. De situatie is anders wanneer bezoekers een vorm van dreiging ondervinden of incidenten ervaren. In tegenstelling tot cameratoezicht werkt aanwezigheid van politie in zulke gevallen geruststellend. Zij kunnen immers direct ingrijpen en dreigende situaties sussen of beëindigen. Toezicht in uitgaansgebieden zou daarom mogelijk het best op de achtergrond kunnen blijven: direct ter plaatse als er iets gebeurt maar onzichtbaar als het een vrolijke avond uit is. Om daadwerkelijk bij te dragen aan gevoelens van veiligheid, zouden toezicht en handhaving in ieder geval niet opgevat moeten worden als generieke maatregelen die altijd en overal het ‘gewenste effect’ sorteren.

Voor meer informatie en/of een gedrukt exemplaar van het proefschrift kan je contact opnemen met Jelle via zijn Linked-in

Zie ook de berichten verschenen op de websites van:
NWO, UU, IGITUR, CCV, nieuws.nl, jeugdenveiligheid, SPITS, politiekeurmerk, TRIMBOS

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn