Flickr E-mail
magnify
formats

Eerste indrukken workshop ‘ bodycams en veiligheid’

Published on December 19, 2012 by

Na een lange en geslaagde workshop omtrent body-cams en veiligheid, gehouden Utrecht, alvast wat eerste impressies. Beginnend met een voorstelronde, werden de deelnemers vervolgens geïntroduceerd in het thema van de middag. Via een presentatie werd er uitgelegd wat de bedoeling van de middag was.
Een korte uitleg van het huidige onderzoek werd uitgelegd, alsmede het perspectief, of de lens waarmee er naar technologie gekeken wordt in dit onderzoek.
In drie sessie werd de deelnemers gevraagd om eerst technologie zoals bij henzelf bekend in kaart te brengen op een assenstelsel van ‘surveillance technologie’ en consumenten technologie’. Op de horizontale as een tijdslijn variërend van 5 jaar terug tot 5 jaar in de toekomst.

Tijdens de tweede sessie was de opdracht om de in de eerste opdracht gekozen technologie-en te plaatsen op een schaal van invloed op het nachtleven. Hoeveel invloed heeft bijvoorbeeld een CCTV camera , en op wie? En hoeveel invloed heeft Facebook?
In de derde sessie werden er drie scenario’s gepresenteerd met daarbij aan de deelnemers de vraag wat hier nu aan de hand was, welke technologie opvalt, wat de body-cam doet en of dit een wenselijk scenario is. (de 3 scenario’s zijn hier te vinden:
1, 2 en 3)

De middag sloot af met opmerkingen op- en discussies over de voorgestelde situaties. Al met al een zeer leerzame en informatierijke middag (mijns inziens).

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn